Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hội Hô hấp Việt Nam
   
 
 
 
Tin tức
 
Trang chủ / Tin tức  Print     Email
Tin tức
Chương trình sinh hoạt khoa học Hội hô hấp Hà Nội


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHOA HỌC HỘI HÔ HẤP HÀ NỘI

Thời gian: 8:00 – 12:00 thứ 6 ngày 07/04/2017

Địa điểm: Hội trƣờng Bác sỹ, tầng 2, tòa nhà P, Bệnh viện Bạch Mai.

Nội dung:

Thời gian

Nội dung

Ngƣời báo cáo

8:00 – 8:30

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

8:30-8:50

Bệnh cảnh lâm sàng giãn phế quản

TS. Đoàn Thị Phương Lan

8:50– 9:10

Chẩn đoán hình ảnh trong giãn phế quản

PGS.TS. Vũ Văn Giáp

9:10 – 9:30

Đặc điểm vi sinh trong giãn phế quản

PGS.TS. Chu Thị Hạnh

9:30-9:50 

Điều trị và dự phòng đợt cấp giãn phế quản

PGS.TS. Phan Thu
Phương

9:50 – 10:00

Giải lao

 

10:00 – 11:00

Phục hồi chức năng trong giãn phế quản.

Adrian ROBLES
MORALES. M.D
Bệnh viện FOCH – Cộng hòa Pháp

11:00 – 11:30

Thảo luận

Chủ tịch đoàn

    
Các tin khác
Giải thưởng báo cáo nghiên cứu khoa học tại Hội nghị khoa học thường niên Hội hô hấp Việt Nam 2017 (11/27/2017)
Hội nghị quốc tế: Tiếp cận ngoại khoa tại các nước nhiệt đới và cập nhật về ung thư (8-10/11/2017 tại Hải Phòng) (9/21/2017)
Thông báo tổ chức khoá đào tạo Nội soi phế quản ống mềm dành cho các bác sỹ, điều dưỡng (9/13/2017)
Thông báo số 4: GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC LÂM SÀNG CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM NĂM 2017 (6/20/2017)
Hội nghị hội đồng chuyên môn hô hấp Việt Nam (VNRA) lần thứ ba - tháng 5-2017 (5/21/2017)
Hội hô hấp Việt Nam phối hợp với Hội hồi sức cấp cứu – chống độc Việt Nam tổ chức họp Ban soạn thảo guideline “Chẩn đoán và xử trí viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan đến thở máy” lần 2 (4/13/2017)
Thông báo thứ nhất của Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam 2017 (4/12/2017)
Công văn xét cấp ưu đãi đối với các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức (4/10/2017)
Họp lần thứ 1 “Khuyến cáo chẩn đoán và xử trí viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan đến thở máy” (2/18/2017)