HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh nhân Covid dựa trên kinh nghiệm của các bác sỹ Pháp những người đã đối mặt với 4 “làn sóng Covid””

HT trực tuyến về chủ đề COVID-19 đầu tiên do Fédération Santé France Việt Nam

 

Chia sẻ trên:

Các tin khác