Video

VNRS 2019 - Đặc điểm LS, CLS và phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến phế quản theo IASLC/ATS/ERS 2011

Danh sách video