Video

VNRS 2019 - NC đặc điểm viêm phổi do Klebsiella Pneumonia sinh ESBL tại bệnh viện Thống Nhất

Danh sách video