Video

VNRS 2019 - Kết quả điều trị hỗ trợ bơm rửa màng phổi bằng nước muối sinh lý trong tràn dịch màng phổi do lao

Danh sách video