Video

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và độ khuếch tán khí CO qua màng phế nang mao mạch ở COPD GĐ ổn định

Danh sách video