Tin tức

Chương trình sinh hoạt khoa học Hội hô hấp Hà Nội

Thời gian: 8:00 – 12:00 thứ 6 ngày 07/04/2017 Địa điểm: Hội trƣờng Bác sỹ, tầng 2, tòa nhà P, Bệnh viện Bạch Mai.


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHOA HỌC HỘI HÔ HẤP HÀ NỘI

Thời gian: 8:00 – 12:00 thứ 6 ngày 07/04/2017

Địa điểm: Hội trƣờng Bác sỹ, tầng 2, tòa nhà P, Bệnh viện Bạch Mai.

Nội dung:

Thời gian

Nội dung

Ngƣời báo cáo

8:00 – 8:30

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

8:30-8:50

Bệnh cảnh lâm sàng giãn phế quản

TS. Đoàn Thị Phương Lan

8:50– 9:10

Chẩn đoán hình ảnh trong giãn phế quản

PGS.TS. Vũ Văn Giáp

9:10 – 9:30

Đặc điểm vi sinh trong giãn phế quản

PGS.TS. Chu Thị Hạnh

9:30-9:50 

Điều trị và dự phòng đợt cấp giãn phế quản

PGS.TS. Phan Thu
Phương

9:50 – 10:00

Giải lao

 

10:00 – 11:00

Phục hồi chức năng trong giãn phế quản.

Adrian ROBLES
MORALES. M.D
Bệnh viện FOCH – Cộng hòa Pháp

11:00 – 11:30

Thảo luận

Chủ tịch đoàn

    

Tin khác

Trang 1 trong tổng số 4 trang (77 tin)