Tin tức

Thông báo số 4: GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC LÂM SÀNG CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM NĂM 2017

Nhằm chào mừng Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2017, được sự đồng ý của Ban Biên tập Tạp chí Y học lâm sàng – Bệnh viện Bạch Mai, Hội Hô hấp Việt Nam sẽ ấn bản một số chuyên đề đặc biệt trên tạp chí Y học Lâm sàng tháng 9/2017.

Tin khác

Trang 1 trong tổng số 4 trang (77 tin)