Trở thành Hội viên

Để trở thành hội viên chính thức của Hội Hô hấp Việt Nam, Quý vị làm ơn thực hiện theo các bước sau:

B1: Tải mẫu đơn xin gia nhập hội hô hấp và điền đầy đủ thông tin:

Dành cho cá nhân:https://hoihohapvietnam.org/data/1.Don-xin-gia-nhap-Hoi-Ho-hap-Viet-Nam.docx

Dành cho tổ chức:https://hoihohapvietnam.org/data/1.Don-xin-gia-nhap-Hoi-Ho-hap-Viet-Nam.docx

B2: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng theo những thông tin sau:
Chú ý: Phí Hội viên là 200.000 VND/12 tháng.

-    Chủ tài khoản: Hội Hô hấp Việt Nam

-    Số tài khoản VNĐ: 0021000066888

-    Số tài khoản USD: 0021370066888

-    Mở tại: Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội

B3: Gửi mẫu đơn đã điền đầy đủ thông tin và bản scan giấy xác nhận nộp tiền từ ngân hàng về email: hoihohapvietnam@gmail.com

Sau khi xác nhận thông tin, bên Hội sẽ gửi email xác nhận và cấp tên truy cập và mật khẩu cho Hội viên.

Xin cảm ơn.