Trở thành Hội viên

Đăng ký Hội viên Hội Hô hấp Việt Nam

https://bit.ly/3ecPTSy

Thông tin chuyển khoản

- Tên tài khoản: Hội Hô hấp Việt Nam
- Số tài khoản VNĐ: 0021000066888/ Số tài khoản USD: 0021370066888,
- Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank – chi nhánh Hà Nội.
- Nội dung chuyển (VD): NGUYENANHTUAN PHI HOI VIEN VNRS 2020