Tin Hoạt động

Hội thảo khoa học: Tiếp cận quản lý Hen và Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiệu quả tại tuyến cơ sở lần 2

Thời gian

Nội dung

Chủ tọa đoàn/Báo cáo viên

09:15-09:30

Phát biểu khai mạc

PGS.TS.BS. Lương Ngọc Khuê

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Bộ Y tế

09:30-10:00

Định hướng của Bộ Y tế trong quản Hen & BPTNMT

Ths.BS. Trương Lê Vân Ngọc

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe cán bộ

Cục Quản Lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

10:00-10:45

Phổi Khỏe Việt Nam”: Hành trình quản lý Hen & BPTNMT ở tuyến y tế cơ sở

 

-Hội Phổi Việt Nam

-Hội Hen, Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng Hồ Chí Minh

-Hội Hấp Việt Nam

PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung Ương

Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam

PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Hen, Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng, Hồ Chí Minh

GS.TS.BS. Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội Hô Hấp Việt Nam

10:45-11:05

Thực trạng quản lý Hen tại thành phố Hải Phòng và định hướng trong tương lai

BS.CKII. Vũ Ngọc Trường

Phó Giám đốc, Bệnh viện Phổi Hải Phòng

11:05 -11:25

Kinh tế y tế trong quản Hen & BPTNMT – ng dụng thực tế tại tuyến cơ sở

PGS.TS.BS. Văn Giáp

Giám đốc Trung tâm hấpBệnh viện Bạch Mai

Tổng thư Hội hấp Việt Nam

11:25-12:20

Thảo luận:

-Áp dụng hướng dẫn quốc gia vào thực hành ở tuyến cơ sở
-Giảm việc sử dụng quá mức thuốc cắt cơn SABA
-Tiêu chí chất lượng về quản Hen BPTNMT ở các tuyến y tế cơ sở

Ban điều hành:

PGS.TS.BS. Lương Ngọc Khuê

GS.TS.BS. Ngô Quý Châu

PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Nhung

PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan

12:20-12:30

Tổng kết

PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Nhung

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung Ương

Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam

 

Tin khác

Trang 1 trong tổng số 3 trang (59 tin)