HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm về đồng hành về y tế với người bệnh mắc Covid, kinh nghiệm có được từ thực hành chuyên ngành của các chuyên viên y tế Pháp và Việt phải đối đầu với đại dịch toàn cầu"

🔈 [THÔNG BÁO] HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm quản lý bệnh nhân Covid dựa trên kinh nghiệm của các bác sỹ Pháp những người đã đối mặt với 4 “làn sóng Covid”” BUỔI 2

⭕ Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm về đồng hành về y tế với người bệnh mắc Covid, kinh nghiệm có được từ thực hành chuyên ngành của các chuyên viên y tế Pháp và Việt phải đối đầu với đại dịch toàn cầu.

🕜 Thời gian: Buổi 2: 14h30 – 18h30,  Thứ 7 ngày 27 tháng 11 năm 2021

👉 Link tham dự: https://zoom.us/j/92335564536?pwd=Nm5XY3JZcHFyTEFkRm9UT1JZUzdlUT09

👉 Chương trình chi tiết: https://bit.ly/3qWNAg

 

=======================

🌐 Trang chủ: http://hoihohapvietnam.org       

📎 Zalo nhóm Hội viên: https://bit.ly/3C6vN95   

📎 Đăng ký Hội viên: https://bit.ly/2BXLy8y       

🏁 Fanpage: https://www.facebook.com/HoihohapVietnam.VNRS  

🇻🇳 Hội nghị : http://hoinghi.hoihohapvietnam.org

Chia sẻ trên:

Các tin khác