Thông báo số 05 Hội nghị khoa học thường niên Hội hô hấp Việt Nam 2022

THÔNG BÁO SỐ 5

GIA HẠN GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC LÂM SÀNG CHÀO MỪNG

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM NĂM 2022

Kính gửi:

 

  • Các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hô hấp Việt Nam
  • Các Hội viên Hội Hô hấp Việt Nam
  • Các Quý đồng nghiệp

Nhằm tạo điều kiện để Quý Thầy, Cô và Quý vị đồng nghiệp gửi bài đăng Tạp chí Y học lâm sàng. Ban tổ chức Hội nghị thông báo gia hạn thời gian đăng ký.

Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô và Quý vị đồng nghiệp gửi các báo cáo tổng quan, nghiên cứu khoa học toàn văn để đăng bài trong tạp chí. Ban Biên tập tạp chí sẽ tuyển chọn các bài báo gửi về trước khi gửi đi phản biện bởi Hội đồng khoa học uy tín theo đường link đăng ký sau:

https://forms.gle/vRHEkEfhndensRtu9

Với các mốc thời gian lưu ý:

+ Tiếng Việt: 800.000 đồng/01 bài (Tác giả là cán bộ nhân viên bệnh viện Bạch Mai: 500.000 đồng/1 bài).

+ Tiếng Anh: 1.500.000 đồng/01 bài (Tác giả là cán bộ nhân viên bệnh viện Bạch Mai: 1.200.000 đồng/1 bài).

Quý đồng nghiệp quan tâm gửi bài theo thể lệ đính kèm. Các nghiên cứu khoa học toàn văn có chất lượng sau khi được đăng trên Tạp chí Y học Lâm sàng được tính tối đa 0.5 điểm quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

CN. Đỗ Hoàng Minh Hải – cán bộ văn phòng Hội Hô hấp Việt Nam.

SĐT: 0867.578.654

Email: hoihohapvietnam@gmail.com

Chia sẻ trên:

Các tin khác