Giới thiệu về Hội hô hấp châu Âu (ERS)

HỘI HÔ HẤP CHÂU ÂU

Hội Hô Hấp Âu Châu (European Respiratory Society, ERS) được thành lập năm 1990 từ sự kết hợp của Hội Sinh Lý Hô Hấp Lâm Sàng Âu Châu (Societas Europaea Physiologiae Clinicae Respiratoriae, thành lập năm 1966) và Hội Phổi Âu Châu (European Society of Pneumology, thành lập năm 1981).

Hiện nay Hội Hô Hấp Âu Châu có hơn 35 nghìn hội viên (35 321 hội viên tính đến ngày 1/10/2018), đến từ 162 Quốc Gia trên Thế Giớ (trong đó có Việt Nam).

Hội Hô Hấp Âu Châu xuất bản 4 tạp chí Khoa Học chuyên môn được liệt kê trên Pubmed 

  1. European Respiratory Journal

  2. European Respiratory Review

  3. Breathe

  4. ERJ Open Reseach

Trong số 4 tạp chí kể trên, tạp Chí European Respiratory Journal (ERJ) là tạp chí đầu đàn của Hội Hô Hấp Âu Châu, với chỉ số ảnh hưởng là 12,242 (đứng thứ 3 trong số 59 tạp chí Y Khoa về Hô Hấp được Web of Science (Claryvate Analytics) công nhận.


Hàng năm Hội Hô Hấp Âu Châu tổ chức Hội Nghị Thường Niên (HNTN) vào khoảng trung tuần tháng 9. Từ năm 2010 trở lại sau này, số đại biểu tham gia HNTN của Hội Hô Hấp Âu Châu đều vượt qua con số 20 nghìn người, biến HNTN của Hội Hô Hấp Âu Châu là Hội Nghị Hô Hấp Quốc Tế có số đại biểu đông nhất thế giới (so với Hội Lồng Ngực Mỹ Châu với khoảng 17 nghìn đại biểu và Hội Hô Hấp Châu Á Thái Bình Dương với khoảng 5 nghìn đại biểu).

Năm nay tại Paris, có gần 23 nghìn (22 828) đại biểu tham dự, đến từ 137 Quốc Gia trên Thế Giới. Cũng tại Hội Nghị này, có hơn 4 nghìn (4 340) abstracts của các đồng nghiệp đến từ 99 Quốc Gia trên thế giới đã được công bố trong 274 phiên họp chuyên đề.Hội Viên Hội Hô Hấp Âu Châu

Mỗi hội viên của Hội Hấp Âu Châu sẽ có số Hội Viên và mã số để đăng nhập vào trang Website của Hội.


một khi vào được trong trang my ERS, mỗi Hội Viên có thể lựa một trongraast nhiều chương trình e-learning :
quan trọng hơn nữa, mỗi hội viên phải chọn cho mình một trong 13 lãnh vực chuyên môn sau đây, để có thể tích cực tham gia vào những sinh hoạt của Hội Hô Hấp Âu Châu và biết đâu trở thành một thành viên trong Ủy Ban Chấp Hành (Executive Committee) của Hội Hô Hấp Âu Châu sau này.
, , , , , , , , , , , ,
Chia sẻ trên: