THÔNG BÁO: BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CÁO HỘI NGHỊ HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM

Kính gửi toàn thể Quý Hội viên Hội Hô Hấp Việt Nam,

Để bảo đảm chất lượng và tính ổn định cho hệ thống. Hội Hô hấp Việt Nam xin thông báo "BẢO TRÌ" toàn bộ hệ thống báo cáo Hội nghị Khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam:

Thời gian: từ 10h ngày 27/10/2019 đến 10h ngày 03/11/2019

Trong thời gian này, Hội viên sẽ không thể tải xuống các bái báo cáo. Kính mong Quý Hội viên thông cảm cho sự bất tiện này.

Xin trân trọng Cảm ơn!

Chia sẻ trên:

Các tin khác