“BỆNH NHÂN CỦA BÁC SĨ CÓ ĐANG QUÁ PHỤ THUỘC VÀO ỐNG THUỐC SABA?“

Bệnh nhân của bác sĩ có đang quá phụ thuộc vào ống thuốc SABA? Chương trình nâng cao nhận thức bệnh nhân với bộ câu hỏi đánh giá nguy cơ phụ thuọc thuốc cắt cơn. Các câu hỏi đánh giá nguy cơ phụ thuộc thuốc cắt cơn. Tài liệu được hỗ trợ bởi Astrazeneca với mục đích cập nhật và giáo dục y khoa. Xem chi tiết bộ câu hỏi tại đây:

Tải PDF

 

Chia sẻ trên:

Các tin khác