Báo cáo tại Hội nghị

Chú ý: Để download tài liệu, Quý vị cần là Hội viên chính thức. Chi tiết xem tại: Quyền lợi Hội viên

Tìm thấy 15 kết quả
Stt Tên bài báo cáo Người báo cáo Số lượt tải Tải về
1 Hô hấp ký PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan 27 Tải về
2 Khoá học cập nhật Hô hấp ký (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 15 Tải về
3 Định chuẩn và kiểm soát chất lượng hô hấp ký (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 14 Tải về
4 Chỉ định và chống chỉ định lâm sàng (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 14 Tải về
5 Diễn giải tiêu chuẩn kỹ thuật ERS-ATS cập nhật 2021 (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 13 Tải về
6 Chuẩn bị bệnh nhân và thực hiện đo (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 13 Tải về
7 Tiêu chuẩn chấp nhận được và lặp lại theo ATS-ERS (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 13 Tải về
8 Diễn giải tiêu chuẩn kỹ thuật ERS-ATS cập nhật 2021 (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 11 Tải về
9 Lựa chọn phương trình tham chiếu (VN) GS.TS. Carl D. Mottram 11 Tải về
10 Định chuẩn và kiểm soát chất lượng hô hấp ký (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 9 Tải về
11 Khoá học cập nhật Hô hấp ký (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 9 Tải về
12 Chỉ định và chống chỉ định lâm sàng (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 8 Tải về
13 Chuẩn bị bệnh nhân và thực hiện đo (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 7 Tải về
14 Tiêu chuẩn chấp nhận được và lặp lại theo ATS-ERS (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 7 Tải về
15 Lựa chọn phương trình tham chiếu (EN) GS.TS. Carl D. Mottram 6 Tải về