Thư viện

Tra cứu bài báo cáo theo Hội nghị
Stt Tên Hội nghị Số bài báo cáo Tra cứu
1 2023 - Đo chức năng hô hấp 15
2 2022 - Cập nhật kiến thức hô hấp Nhi khoa cho BS tuyến huyện 7
3 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2022 93
4 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp VIệt Nam năm 2021 74
5 Điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 6
6 2021 - Quản lý Hen và Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hiệu quả tại tuyến cơ sở 2
7 2021 - Điều trị COVID-19 và di chứng phổi sau COVID-19 4
8 Docquity 2021 3
9 Hội thảo hướng ứng ngày Hen toàn cầu năm 2021 3
10 Hội nghị khoa học thường niên Hội hô hấp Việt Nam năm 2020 125
11 Hội thảo trực tuyến "Chẩn đoán & điều trị sớm xơ phổi vô căn: Tầm quan trọng của phối hợp liên chuyên khoa" 3
12 Hội thảo trực tuyến "Quản lý Hen hiệu quả" 1
13 Hội nghị khoa học Hội Hô hấp Hà Nội 2019 18
14 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2019 102
15 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2018 56
16 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2017 142
17 Hội nghị khoa học thường niên Hội Hô hấp Việt Nam năm 2016 47