Video

VNRS 2019 - Đặt stent khí quản điều trị sẹo hẹp khí quản

Danh sách video